Wie is de paus?

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Wie is de paus?

De paus is het hoofd van de katholieke kerk, hij wordt gezien als de plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde. Hij is tevens het staatshoofd van Vaticaanstad.

 

De paus is volgens de Rooms-Katholieke kerk de opvolger van Petrus, die door Jezus zelf was aangewezen als de herder van zijn kudde. Petrus was een belangrijke leerling van Jezus, één van zijn twaalf apostelen. Hij trad op als woordvoerder van de apostelen. Jezus zei tegen Petrus,
“Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.”

Na Petrus zijn er vele pausen geweest, paus Franciscus is sinds 2013 de 266e paus.

De paus woont in het Apostolisch paleis in Vaticaanstad. Hij heeft hier zijn woonvertrekken en zijn werkkamer. De huidige paus woont echter in het eenvoudig ingerichte gastenverblijf van het paleis.

De taken van de paus,

De paus is in eerste plaats ‘Opperherder’ van de Rooms-Katholieke kerk, dit betekent dat hij een samenbindende en leidinggevende functie heeft van alle Rooms-Katholieke kerken ter wereld. Als er onenigheid is of een meningsverschil dat iets te maken heeft met het geloof, heeft de paus het laatste woord in de kerk.

Vroeger, in de middeleeuwen, hadden de paus en de Rooms-Katholieke kerk heel veel macht in de westelijke wereld. De paus had toen niet alleen macht in de kerk, maar ook in de politiek en op de militaire macht had hij veel invloed. Vanaf de 16e eeuw werd zijn invloed steeds minder naarmate het protestantisme opkwam. Door de protestantse reformatie vond een groot deel van de mensen dat de woorden van de paus niet meer zo belangrijk waren. In de vorige eeuw en het begin van deze eeuw boog de paus zich bijvoorbeeld over vraagstukken als geboortebeperking en homoseksualiteit.

We leven nu in een tijd waar religie een optie is en we niet meer zoveel naar de paus en de kerk luisteren. Toch heeft de paus het nog druk, er komen bijna dagelijks geestelijken, wetenschappers en wereldleiders op audiëntie bij de paus. Een audiëntie is een ceremoniële ontmoeting. Een bisschop moet eens in de vijf jaar verslag komen doen over de gebeurtenissen in de kerk in zijn bisdom.
Eens per week houdt hij een publieke audiëntie op het Sint Pietersplein. Dit is de kans voor de gewone burgers om de paus te ontmoeten.

Iedere ochtend viert hij de mis, hij is naast paus ook nog altijd priester. Op zondag is de mis veel langer dan door de weeks en geeft hij iedereen, om 12.00 uur vanuit zijn werkkamer, zijn zegen.
Tijdens Kerstmis houdt hij een Kersttoespraak en met Pasen geeft de paus zijn zegen en wenst iedereen in wel 40 verschillende talen een Zalig Pasen.