Wat Is Boeddhisme?

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Wat Is Boedhisme?

Boeddhisten geloven niet in goden, ze geloven in leven na de dood.
Het doel van de Boeddhist is het bereiken van Nirwana. Nirwana is een staat van verlangen loos eeuwig vredevol zijn. Dit volgt op de verlichting.

De Drie juwelen ook wel genoemd de Drie kostbaarheden of de Drie schatten worden in het boeddhisme gevormd door de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Boeddha
Boeddha is Prins Siddhartha Gautama geboren in Lumbini, Nepal.

Van een luxe leven naar een leven buiten de paleismuren, zag hij een ander soort leven. Hij zag een oude man, een zieke man en een dode man en vroeg zijn bediende om uitleg. Die legde hem uit dat dit bij het leven hoort, iedereen wordt oud, ziek of gaat dood. Hij vroeg zich af waarom mensen moeten lijden?

Daar begon zijn reis op zoek naar het antwoord. Als een monnik reisde hij rond en leefde in de bossen.

Boeddha vond een middenweg tussen plezier en zelfkastijding en ging mediteren onder een boom. Siddhartha ging door tot hij dood zou gaan of de verlichting zou vinden.

Boeddha ging onder een boom zitten en heeft veel gemediteerd. Op de 49ste dag bereikte hij de verlichting. Hij kreeg inzicht in de oorzaken van het lijden en dat was dat de mens nooit tevreden was met wat hij heeft. Hij leerde ook hoe dat lijden moest worden weggenomen. Het kan door het Wiel van Dharam en het vier waardenheden te volgen. Vanaf dat moment was hij Siddhartha Gautama de Boeddha en werd een gerespecteerde spirituele leider.

Het wiel van Dharma - "Wiel der wet"
Deze leer bestaat uit twee onderdelen: ‘het achtvoudige pad’ en ‘de vier waarheden’.

De mensen van het Boeddhisme leven volgens het achtvoudige pad:
1. Het juiste geloof
2. Het juiste besluit
3. Het juiste woord
4. De juiste daden
5. De juiste manier van leven
6. Het juiste doel
7. Het juiste denken
8. De Juiste meditatie

De Vier Waarheden:
1. Leven is lijden
2. Lijden door verlangen
3. Er kan een eind komen aan het lijden en verlangen
4. De uitweg is het achtvoudig Pad naar nirwana

De Sangha
De Sangha is een gemeenschap die uit monniken, nonnen en de boeddhisten bestaat en die klaar staat voor iedereen en elkaar helpt als het nodig is.

 Het boek van het Boeddhisme bestaat eigenlijk uit meerdere teksten gebaseerd op woorden van de Boeddha zelf.

De oudste verzameling geschriften in het boeddhisme is de Pali Canon (pali: tipitaka) en Het is opgesteld in de taal pali en bestaat uit 3 onderdelen (de pitakas):
- De Vinaya – pitaka: over de discipline en regels van de monniken.
- De Sutta’s - pitaka: de toespraken van de Boeddha.
- De Abhidhamma- pitaka: later filosofisch commentaar.

 Dalai Lama
Dalai Lama: Dalai betekent " oceaan" en lama “ leraar”. Hij is de reïncarnatie van een Avalokitesjvara  een god die altijd klaar staat om iedereen te helpen.

Hij is de belangrijkste tulku, gereïncarneerde lama van de Tibetaanse volk. Door zijn boeken verspreidt hij wijsheden uit het boeddhisme.

Toen Tibet in de jaren ‘50 bezet wordt door China, moet hij in ballingschap verder leven in Noord-India. Nu woont hij in bij Dharamsala, in het district Kangra.
De zoektocht naar de opvolger van de Dalai Lama, er zijn voorspellingen over waar en wanneer een Dalai Lama zal herboren worden zo gaan monniken  opzoek na het juiste kind. Dat wordt bewezen door dingen die het kind herinnert over vorig leven en tekens van de dalai lama.

Er zijn totaal 14 Dalai lama’s. De eerste werd geboren in 1391. Hij hete Pema Drojee. De laste is Dalai Lama is Tenzin Gyatso(80).

Heilige plekken

  1. Loembini (Lumbini), Nepal. Geboorteplaats van Siddharta Gautama, de Boeddha.
  2. Bodh Gaya, India. De plaats waar Boeddha verlichting vond.
  3. Sarnath, India. De plek waar Boeddha voor het eerst zijn leer verkondigde.
  4. Kushinagara, India. De plek waar Boeddha stierf.
  5. Bodhnath stupa in Kathmandu, Nepal. Volgens de legende ligt hier een bot van de Boeddha begraven.
  6. Dharamsala, India. De plaats waar de Dalai Lama in ballingschap leeft.
  7. Lhasa, de hoofdstad van Tibet.

Tempel bezoek
De grootste Tempel is de Borobudur op het Indonesische eiland Java.
De tempel is altijd open voor alle bezoekers. Mensen gaan daar heen om te luisteren naar de monniken, offers te geven, zingen, mediteren en bidden

https://www.beleven.org/
https://isgeschiedenis.nl/