Wat is christendom?

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Wat is christendom?

Het christendom is een wereldgodsdienst. Het begon ongeveer 2.000 jaar geleden in wat nu Israël is.

Christenen geloven dat Jezus de zoon van God is. De moeder van Jezus heette Maria. Jezus stierf aan het kruis. Vandaar dat het kruis symbool is voor het christendom. Volgens christenen is Jezus na zijn kruisiging uit de dood opgestaan. Christenen worden ook wel volgelingen van Jezus Christus genoemd. Zij proberen te leven zoals Jezus dat heeft aangegeven.

Het christendom legt daarom nadruk op goed gedrag, mededogen, dienstbaarheid aan de mensheid, geloof in God en een geloof in een leven na de dood in het de hemel.

Er zijn verschillende soorten christenen, namelijk:

  • Rooms-Katholieken;
  • Protestanten;
  • Orthodoxe christenen;

Er ontstonden meningsverschillen over de precieze invulling van het geloof in de 11e eeuw. De rooms-katholieke en de protestantse richtingen ontstonden in het westen. De orthodoxe variant ontstond in Griekenland en verspreidde zich naar het oosten.

Wat zijn belangrijke symbolen?

De Bijbel
De Bijbel  is het  heilige boek van de christenen. Christenen geloven dat het boek de leringen van God bevat.

De Bijbel bestaat uit 2 delen: het  Oude en het Nieuwe Testament :

Het Begint met het ontstaan van de wereld die staat beschreven in het Oude Testament en eindigt met een voorspelling van de toekomst in het boek Openbaringen in het Nieuwe Testament. De Bijbel lijkt één boek, maar het is eigenlijk een verzameling van 66 boeken die door verschillende mensen en in verschillende tijden zijn geschreven.

Kruis
Jezus Christus is gestorven aan het kruis. In die tijd was dit een gebruikelijke doodstraf, maar wel een heel gruwelijke. Christenen geloven dat Jezus' dood een offer was. Dat door zijn dood alle mensen dichter tot God zouden komen. Het kruis is daarom een symbool van lijden en opoffering geworden. Het kruis wordt nu ook vaak als teken van hulp gezien.

Vis
Het ichtus-teken: een vis symbool dat je vaak op de achterkant van een auto ziet. Hiermee geeft de bestuurder  aan dat hij  christen is.

Duif
Voor christenen is de duif een symbool van de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat toen Jezus werd gedoopt, de Heilige Geest kwam in de vorm van de duif.

Bidden
Als je met God praat, ben je aan het bidden. Je kunt dit luid of stil doen. Je kunt bidden en God danken of om vergeving vragen. Je kunt ook bidden voor de zieken of de armen. Het bekendste gebed heet “Onze Vader”. Dit gebed is het gebed van alle christenen. In alle kerken bidden mensen.

 

Christelijke feestdagen zijn:
Kerstmis: dan wordt de geboorte van Jezus gevierd;
Pasen: dan wordt de wederopstanding van Jezus uit de dood gevierd;
Goede Vrijdag herdenken zij de dood van Jezus;