Privacy beleid

Bijgewerkt op 25 mei 2018

Kinderinternet de Surfsleutel hecht waarde aan je privacy en we verzamelen dan ook niet meer gegevens dan nodig.  In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke informatie we van je verzamelen, waarom we dat doen en hoe we die informatie beschermen.  Ook worden je rechten samengevat en staat vermeld hoe je je rechten kunt uitoefenen.

Dit beleid geldt echter niet voor informatie die over je verzameld wordt door websites van derden die links of advertenties plaatsen en toegankelijk zijn vanaf onze website. De informatie verzameld door deze websites van derden is onderhevig aan hun eigen privacybeleid.

Het is belangrijk dat je dit privacybeleid leest en begrijpt. Vraag anders meer uitleg aan je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Wie wij zijn

De partij waaraan wordt gerefereerd als ‘we’ of ‘onze’ in dit privacy- en cookiebeleid is Kinderinternet de Surfsleutel.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

We verzamelen de informatie die je aan ons verstrekt wanneer je aan een prijsvraag meedoet of een Surfsleutel Browser aankoopt zoals:

  • naam:
  • contactgegevens zoals e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummers.

We gebruiken deze informatie om je bestelling of gewonnen prijs te kunnen leveren/bezorgen.

Deelnemers aan prijsvragen onder de 16 jaar verklaren door deelname toestemming te hebben gekregen van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de  prijsvraag.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

We beperken de toegang tot je informatie tot medewerkers die de informatie nodig hebben en verplicht zijn die informatie te beschermen en vertrouwelijk te houden.  We delen deze informatie in principe niet met derden tenzij we hier op grond van de wet of op last van de rechter toe worden verplicht

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens slechts zolang nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt of zolang nodig is omdat dat wettelijk verplicht is.

Welke rechten heb je om je gegevens in te zien en het gebruik van je gegevens te bepalen?

Je hebt het recht om

  • je persoonlijke gegevens te bekijken
  • fouten in je persoonlijke gegevens te laten verbeteren
  • je persoonlijke gegevens te laten verwijderen (of te laten wijzigen zodat je niet meer herkenbaar bent) of de manier waarop we je gegevens gebruiken te beperken. Maar in beide gevallen geldt dat het alleen geldt onder speciale omstandigheden zoals voorgeschreven in de wet
  • een klacht in te dienen bij je plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit

Hoe kun je deze rechten uitoefenen?

Je kunt contact opnemen met de redactie van Kinderinternet de Surfsleutel om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen. Ga hiervoor naar de contactpagina onderaan  onze website.