Protestanten

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Protestanten

Het protestantisme ontstond door kritiek op de katholieke kerk in de 15e en 16e eeuw. Eéen van de tegenstanders was Maarten Luther. Hij vond de kerk te elitair: alleen voor een kleine groep rijke en geleerde mensen die het Latijn van de diensten begrepen. Volgens hem voelden gewone burgers zich er niet meer thuis. Samen met anderen protesteerde hij tegen de bestaande manieren van preken en vereren. Vandaar het woord: protestant. In de protestantse kerk delen gelovigen ook brood en wijn, maar het staat symbool voor het lichaam en bloed van Jezus. Ze geloven niet zoals de katholieken dat dit echt het lichaam en bloed is.

Symbolen

De Bijbel
Christenen geloven dat in de Bijbel Gods leer staat, die hen door het leven moet leiden.

Het kruis (zonder Christus)
Protestanten gebruiken een eenvoudig houten kruis.

Rituelen

Binnen het protestantisme wordt het sacrament gezien als een zichtbaar teken (een signaal) en een zegel (een bevestiging) van Gods genade. Naast de prediking (een hoorbaar teken van Gods genade) kent het protestantisme ook twee zichtbare tekenen van Gods genade, namelijk: de doop en het avondmaal.

Protestanten kennen twee sacramenten: de doop als kind en het avondmaal (dat is het delen van brood en wijn tijdens een kerkdienst).

De belijdenis of vormsel:
Bij deze viering laten gelovigen tijdens een speciale kerkdienst zien dat ze er echt voor kiezen om christen te zijn. Ze noemen deze bevestiging belijdenis.

Het priesterschap
Een protestantse student wordt predikant (een ander woord is dominee). Nadat een godsdienst-student zijn studie af heeft gerond, dan mag hij preken en sacramenten toedienen.