Rooms-katholieken

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Rooms-katholieken

Ongeveer 900 miljoen mensen, de helft van alle christenen, zijn Rooms-Katholiek. De paus is het hoofd van de rooms-Katholieke kerk.
De geestelijken worden onder andere priesters en bisschoppen genoemd. Alleen mannen kunnen in de Rooms-Katholieke kerk priester worden en ze mogen niet trouwen.
Deze kerk vindt heiligen en de Maagd Maria, de moeder van Jezus, heel belangrijk. De belangrijkste Rooms-Katholieke kerkdienst wordt de mis genoemd.

Wie is de paus?
De paus is het hoofd van de Katholieke kerk. Hij is de bisschop van Rome en soeverein hoofd van Vaticaanstad.

Symbolen

De Drie-eenheid

Christenen geloven dat er één God is. Deze bestaat uit drie personen: God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest.

De Bijbel
Christenen geloven dat in de Bijbel Gods leer staat, die hen door het leven moet leiden.

Rituelen

Rooms-katholieken kennen zeven sacramenten; de doop, de communie, de belijdenis of vormsel, de eucharistie (mis of viering met het delen van brood en wijn), het oliesel (zalving), het priesterschap en het huwelijk.

De doop dopen betekent letterlijk onderdompelen.
Christenen worden besprenkeld met waterdruppels of ondergedompeld in water, zo worden alle zonden weg gespoeld en het lichaam en de geest gereinigd. Zo word je officieel een christen.

De communie
De eerste communie is de belangrijkste stap na de doop, tussen de zeven en negen jaar oud loopt de kind de kerk in met een kaars en mag voor het eerst een stukje brood ontvangen: de heilige hostie.

Vormsel
Vaak wordt de dienst door een plaatselijke geestelijke geleid. Deze geestelijke bidt voor de kinderen of volwassenen. Het sacrament van het heilig vormsel.

De eucharistie
Het is een heilige maaltijd, waarin christenen Jezus herdenken. Ze krijgen dan de heilige hostie, een stukje brood. Dat brood stelt het lichaam van Jezus voor.

Het huwelijk
Christenen geloven dat het huwelijk een geschenk van God is en dat het Gods wil is dat mannen en vrouwen hun leven samen in liefde doorbrengen.

Het priesterschap
Als een godsdienst student zijn studie af heeft gerond, wordt een Katholieke student gewijd door de bisschop. Hij is nu priester.

 Het oliesel (de zalving) Katholieken ontvangen op hun sterfbed het sacrament van het heilig oliesel. De stervende wordt dan door een priester gezalfd en ontvangt daarmee Gods speciale bescherming bij het overlijden.

Heilige plekken:

Bethlehem en Jeruzalem
Volgens de christelijke verhalen is Jezus in Bethlehem geboren. Christenen geloven dat Jezus in Jeruzalem werd gekruisigd en dat God er zijn Heilige Geest naar de apostelen (zijn twaalf trouwste leerlingen) stuurde.

Rome in Italië
Hier staat de grootste kerk ter wereld de Sint-Pietersbasiliek. Christenen geloven dat deze is gebouwd op de graftombe van de apostel Petrus. Met Kerstmis en Pasen komen hier duizenden mensen om naar de paus te luisteren.

Santiago de Compostella in Spanje
Het is de plaats waar volgens de overlevering de relieken van de apostel Jacobus de Meerdere, de beschermheilige van Spanje, liggen. Daar moet het dus goed bidden zijn.

Lourdes in Frankerijk
Bernadette was een 14-jarige meisje die woonde in Lourdes. Ze kreeg een aantal keren een visioen van Maria die ze heeft gezien en gesproken. Op de plek waar Maria was verschenen ontstond een waterbron. Volgens het geloof kan dit water ziektes kan genezen.

Rio de Janeiro
De stad in Brazilië waar het grootste standbeeld van Jezus staat .