Grind en zand

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Nog meer over grind en zand

Grind en zand zijn, wat we noemen, toeslagmaterialen.

Het toeslagmateriaal vormt als het ware het “skelet” van het beton. Dit skelet neemt de krachten op die op het beton komen. Het verschil tussen zand en grind is dat alle korrels kleiner dan 4 mm zand wordt genoemd. Alles groter dan 4 mm noemen we grind.

Zand en grind worden opgebaggerd uit water of gegraven uit grindafzettingen.

Grind en zand komen in Nederland voor in Gelderland, Noord Brabant en Limburg. De rivieren Rijn en Maas stromen door Duitsland en België. Vanuit de bergen in deze landen zijn stukken rots door de snelstromende rivieren meegenomen.

Hierbij worden de rotsblokken verkleind en rond geslepen. We zeggen dan dat ze zijn afgerond. Op hun weg naar de zee hebben de Rijn en Maas deze verkleinde stukken meegenomen. Hoe dichter bij de zee hoe langzamer het water gaat stromen. Dan zakken de grind- en zandkorrels naar beneden. Misschien heb je in de vakantie wel eens een kanotocht op een rivier gemaakt. In de bochten kun je dan vaak dit soort zand- en grindafzettingen zien.

Productie van grind

Met behulp van baggermolens wordt het grind uit de bodem omhoog gehaald. Het wordt daarna gezeefd zodat het geschikt is voor het beton.

Productie van zand

Zand wordt vaak met een zogenaamde “zandzuiger” uit de bodem gezogen. Je kunt dit vergelijken met een grote stofzuiger die zand en water omhoog zuigt. Ook het zand wordt gezeefd. Hierbij wordt door een ingewikkelde techniek het grove en fijne zand van elkaar gescheiden.

Van het grove zand (korrels tussen de 0,25 mm en de 4 mm) wordt het beton gemaakt. Het fijnere zand (korrels kleiner dan 0,25 mm) wordt gebruikt als zogenaamd “ophoogzand”

Hiermee worden wegen enz aangelegd. Dit zand zie je vaak langs de wegen liggen.

Grind en zand zijn natuurproducten en er kan wat klei tussen zitten. Dit klei belemmert de goede hechting tussen grind, zand en cementsteen. Het is dan ook belangrijk het grind en zand te wassen, zodat het schoon is.

Grindwastrommel

Zeven met veel water