De aalscholver

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

De Aalscholver

Hoe ziet de aalscholver eruit?

De aalscholver is een opvallende vogel met een lange, haakvormige snavel. Zijn verenpak is grotendeels diep bronsgroen, met een subtiel zwart randje op elk veertje van de bovenvleugels, waardoor hij een 'geschubd' uiterlijk krijgt. In het voorjaar kleuren ze op hun mooist, met witte wangen en dijen en zilverwitte manen op de kruin en nek. Volwassen aalscholvers zijn 80 tot 100 cm lang en hebben een spanwijdte van 121 tot 149 cm. Mannetjes hebben een zilverachtige rug, terwijl vrouwtjes een bruine rug hebben.

Wat voor geluid maakt de aalscholver?

In kolonies zijn aalscholvers erg luidruchtig. Volwassen vogels roepen vaak "rraaaahhh", terwijl jonge vogels kokken en kekkeren. Het geluid van deze vogels is een belangrijk onderdeel van hun communicatie, vooral tijdens het broedseizoen.

Waar leeft de aalscholver?

De aalscholver is een vertrouwde bewoner van waterrijk Nederland. Ze leven nabij zout en zoet water, broeden in kolonies bij grote wateren en vaak in bomen. Grote kolonies zijn te vinden in het IJsselmeergebied, Waddeneilanden, Deltagebied en Hollandse duinen en moerasgebieden.

Is de aalscholver een bedreigde diersoort?

De aalscholver is een beschermde vogelsoort onder verschillende internationale verdragen. Jagen op aalscholvers is alleen toegestaan met ontheffing van Brussel. Ze hebben weinig natuurlijke vijanden, maar het verlies van broedplaatsen door menselijke activiteiten kan een bedreiging vormen.

Heeft de aalscholver bijzondere kenmerken?

Aalscholvers hebben een bijzonder gebouwd middenoor waardoor ze onder water goed kunnen horen. Ze vliegen in strakke lijnen naar hun bestemming.

Hoe leven aalscholvers?

Aalscholvers jagen soms alleen, maar ook in groepen van wel tweehonderd vogels. Ze drijven vissen naar ondiep water om ze gemakkelijker te vangen. Ze kunnen zich verspreiden of migreren naar andere gebieden.

Hoe verzorgen ze hun jongen?

Aalscholvers wassen zich en verzorgen hun jongen door halfverteerd voedsel op te braken. Het voedsel voor de jongen wordt binnen een straal van 15 tot 20 km rond de broedkolonie gezocht. Na twee maanden vliegen de jongen uit en na twee jaar zijn ze volwassen.

Wat eet de aalscholver?

Aalscholvers eten voornamelijk levende vis, zoals voorn, baars, snoekbaars en paling. In de broedtijd eten ze dagelijks zo'n 500 tot 1000 gram vis per vogel om te zorgen voor hun jongen.