Salat el eid (Eid-gebed)

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Salat el eid (Eid-gebed)

Het Eid gebed kent geen adhaan of iqaama en kun je vanaf 15 minuten na zonsopkomst tot ongeveer een kwartier voor dohr verrichten.

Het Eidgebed bestaat uit twee raka'aat:

De eerste rak'ah start je met de openings-takbeer en vervolgens verricht je daarna zes keer weer de takbeer hardop. Vervolgens zegje hardop soerah al-faatiha en soerah sabbih.

In de tweede rak'ah verricht je de takbeer vijf keer hard op, de takbeer wanneer je van de sudjoed omhoog komt tel je niet mee. En vervolgens zeg je hardop soerah al-faatiha en soerah alghaashia.

Het offeren op eid al-Adha mag pas plaatsvinden na het eid gebed. Een offer dat voor het eid gebed gebracht wordt, is niet aan te merken als een offer.

 

 

Adhaan: De adhan is een oproep om andere mensen te informeren dat de tijd voor het gebed is aangebroken.

Iqaamah: Wanneer een moslim van plan is het gebed te verrichten, verricht men eerst de kleine wassing (Woedoe) en spreekt daarna de Iqaamah uit, zeggende: "Allahoe akbar. Allahoe akbar". Asjhadoe anna laa ilaaha illa Allah. Asjhadoe anna muhamaddan rasoeloe -llaah.  Hayya 'alaa s-salaat, hayya 'alaa l-falaah. Allahoe akbar, Allahoe akbar". Laa ilaaha illa Allah".(Allah is de grootste. Allah is de grootste. Ik getuig dat er geen god is dan Allah. Ik getuig dat Mohammed Zijn gezant is. Komt tot het gebed, komt tot voorspoed. Allah is de grootste, Allah is de grootste. Er is geen god behalve Allah).

Takbeer: takbierah (zeggen "Allah is de grootste"). Stap op het gebedskleed, gezicht richting Mekka, Hef de handen op tot aan de schouders en zeg: "Allahoe akbar" en neem je voor om het gebed te beginnen (Nieyah = intentie).

 Rakaah: Een raka’ah is één volledig deel van de salaah (het gebed), bestaande uit een keer staan (‘qiyaam’), een keer buigen (‘rukuu’) en twee keer knielen (‘sadjdah’ of ‘sudjuud’).

Sodjoed:  heft men de handen weer op, zegt Allahoe Akbar en gaat direct daarop naar beneden om neer te knielen voor de sadjdah(tapijt). Bij de sadjdah raken het voorhoofd, de neus, de handpalmen, de knieën en de voeten de grond, en zegt drie keer:
"Soebhaana rabbi al-a'laa" (geprezen zij mijn Heer, de Allerhoogste).
Daarna komt men omhoog, zegt Allahoe Akbar, en blijft op de knieen zitten.

Soerah : ayaat (verzen) of een korte soera (hoofdstuk uit de Koran). Men legt de rechterhand over de linkerhand en plaatst ze beide op de borst. Dan zegt men el soerah op, gevolgd door wat andere .

Hoe verricht je salaat el eid?

Bron; jouwbroeder.nl