De Islam: wat is het offerfeest (eid el Adha)?

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN
Offerfeest (eid el Adha)

Het is de tweede feestdag voor moslims na eid el Fitr.

Dat elk jaar op de tiende dag begint en eindigt op de dertiende dag islamitische kalender valt en duurt vier dagen.

Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God. Toen Ibrahim zijn zoon ter ere van God met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van God en die stuurde vervolgens een engel naar profeet Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.

Dus op de eerste dag van het offerfeest slacht iedere moslim die er geld voor heeft een schaap, of geit ,koe, os, buffel of kameel.

En de dag van Arafat wordt gekenmerkt door de offers die worden gebracht door de pelgrims in het huis van God die worden uitgedeeld aan arme moslims in de hele wereld.