De Islam: Asjoera (De tiende dag)

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Asjoera (de tiende dag)

De 10e dag van Muharram is de meest heilige van al zijn dagen. Deze dag wordt Ashurah genoemd.

Nadat op 1 Muharram (Islamitisch nieuwjaar) in de moskee het kerkelijke jaar is begonnen wordt op deze dag pas echt nieuwjaar gevierd.

Asjoera is een dag van tegenstellingen, er heerst blijdschap om de dingen die moeten komen en verdriet om de dingen die voorbij zijn gegaan.

Het wordt volgens de islam aanbevolen om een dag te vasten. Het is toch ook een gezellige dag, want veel mensen zoeken elkaars gezelschap op. Niet alleen in huis maar ook op straat.

De reden waarom er op de dag van Ashura gevast wordt is omdat het is de dag waarop Allah Moesa en de kinderen van Israël liet overwinnen van Firaun. In een Hadith staat dat de Joden tegen de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zeiden over de dag van Ashura: “Dit is een grote dag waarop Allah Moesa en de kinderen van Israel redde en Firaun en zijn mensen liet verdrinken. Moesa was gewend deze dag uit dankbaarheid te vasten en wij volgen hem.”