Islamitische feest- en gedenkdagen

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Moslims Islamitische Feesten en vieringen.

De islam kent veel vieringen, maar slechts twee feesten: het Suikerfeest (Eid al-Fitr) en het Offerfeest (Eid al-Adha).

Daarnaast zijn er ook talloze gedenkdagen die vaak vanuit culturele achtergronden gevierd worden, zoals asjoera (De tiende dag) en de geboortedag van de profeet Mohammed (maulid).

Het islamitisch jaar volgt de Koran, die aangeeft dat de zon en de maan door Allah geschapen zijn, en dat de maan de tijdmaat aangeeft.

Het verband tussen wettelijke feestdagen en religieuze verplichtingen, aangezien we opmerken dat Eid-al –Fitr gerelateerd is aan het voltooien van het vasten van de gezegende maand Ramadan en Eid- al Adha gerelateerd is aan het voltooien van de hajj, vrijdag (eid van de week) heeft te maken met het invullen van schreven gebeden.

Bovendien is een van de positieve effecten van de legitieme feestdagen op moslims dat het ook het voeden van de ziel en het lichaam omvat, zoals: versieren van de feesten, vreugde en plezier, de wettigheid van takbier  "Allahu akbar" en het gedenken van God, om de behoeftigen te eren en uit te breiden op tegelijkertijd de armen voorbereidde God voor de vreugde en het geluk van moslims, om egoïsme en wrok te verwijderen en om de geest van vreugde onder moslims te verspreiden.

Islamitische feest- en gedenkdagen.
  • Asjoera, sjiieten herdenken van de Slag bij Karbala en soennieten de Uittocht van Mozes (Musa) uit Egypte
  • Isra en Mi'raj, de nacht van de Hemelreis door Mohammed
  • Laylat al-Qadr, de nacht van de openbaring van de Koran
  • Mawlid an-Nabi, de geboortedag van Mohammed