Gezegden O

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

– Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

– meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

– de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: Zich een ongeluk lachen.
Betekenis: Hetzelfde als 'In een deuk liggen', niet meer bijkomen van het lachen.

Gezegde: Iets/iemand op het oog hebben.
Betekenis: Voor zichzelf al iets/iemand hebben uitgekozen.

Gezegde: Een oogje op iemand hebben.
Betekenis: Tedere, mogelijk verliefde, gevoelens voor iemand koesteren.

Gezegde: Ergens oog voor hebben.
Betekenis: Iets waarderen.

Gezegde: Iemand de ogen uitsteken.
Betekenis: Iemand jaloers maken door de aandacht te vestigen op iets wat men heeft, en wat de ander ontbreekt.

Gezegde: Je ogen uitkijken.
Betekenis: Het prachtig vinden om iets te zien.

Gezegde: Zich achter de oren krabben.
Betekenis: Door een onverwachte, zorgelijke ontwikkeling tot nadenken gestemd zijn.

Gezegde: Er wel oren naar hebben.
Betekenis: Wel zin hebben in een voorstel.

Gezegde: Hoe ouder, hoe gekker.
Betekenis: Oude mensen kunnen soms vreemd doen.

Gezegde: Overstag gaan.
Betekenis: Zich ten slotte toch laten overreden om aan een verzoek te voldoen. Een andere weg inslaan.