Gezegden S

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: In iemands schaduw staan.
Betekenis: Niet opvallen omdat iemand anders meer opvalt.

Gezegde: In iemands schaduw staan.
Betekenis: Niet opvallen omdat iemand anders meer opvalt.

Gezegde: Zijn schip is binnen.
Betekenis: Hij heeft zijn fortuin gemaakt.

Gezegde: Schoon schip maken.
Betekenis: Grote opruiming houden en alles helder maken.

Gezegde: De stoute schoenen aantrekken.
Betekenis: Iets doen wat moed vergt.

Gezegde: Iemand iets in de schoenen schuiven.
Betekenis: Iemand aanwijzen als de schuldige of als de verantwoordelijke voor een mislukking.

Gezegde: Naast zijn schoenen lopen.
Betekenis: Een te hoge dunk van zichzelf hebben.

Gezegde: Een schot voor de boeg.
Betekenis: Een uitspraak of vraag als eerste aanzet tot een gesprek of discussie

Gezegde: De sigaar zijn.
Betekenis: Ongeluk hebben (veelal door een anders toedoen).

Gezegde: Een sigaar uit eigen doos presenteren.
Betekenis: Iemand iets aanbieden dat in feite door de ontvanger zelf is betaald.

Gezegde: Voor Sinterklaas spelen.
Betekenis: Alle wensen vervullen, alles voor iedereen betalen.

Gezegde: Helemaal van slag zijn.
Betekenis: In de war zijn.

Gezegde: Hij stond te slapen.
Betekenis: Hij lette niet op.

Gezegde: Uit zijn slof schieten.
Betekenis: Kwaad uitvallen.

Gezegde: Dat zit wel snor.
Betekenis: Dat komt wel goed.

Gezegde: Er een soepie van maken.
Betekenis: onordelijk te werk gaan.

Gezegde: In de soep lopen.
Betekenis: Volledig mislukken (van een plan).

Gezegde: Iemand van de sokken rijden, lopen.
Betekenis: Iemand (bijna) omver rijden of lopen.

Gezegde: Een held op sokken.
Betekenis: Iemand die zich dapper voordoet, maar in werkelijkheid niets durft. Een bangerik.

Gezegde: In zijn sop gaar laten koken.
Betekenis: Zijn kritiek en protesten negeren.

Gezegde: Het ruime sop kiezen.
Betekenis: Op zee gaan.

Gezegde: Een speld in een hooiberg.
Betekenis: Iets wat vrijwel onvindbaar is.

Gezegde: Zo stil dat je een speld kunt horen vallen.
Betekenis: Bijzonder stil.

Gezegde: De spijker op de kop slaan.
Betekenis: De kern van de zaak benoemen.

Gezegde: Spuit elf geeft ook modder.
Betekenis: Over iemand die een loze opmerking maakt of iets zegt wat al gezegd is.

Gezegde: De eerste stap zetten.
Betekenis: Initiatief nemen.

Gezegde: Te hard van stapel lopen.
Betekenis: Iets te snel aanpakken.

Gezegde: Geen steek zien.
Betekenis: Niets zien.

Gezegde: Iemand in de steek laten.
Betekenis: Iemand aan zijn lot overlaten.

Gezegde: Een steek(je) laten vallen.
Betekenis: Een fout maken.

Gezegde: Steenrijk.
Betekenis: Uitzonderlijk rijk.

Gezegde: Een steentje bijdragen.
Betekenis: Ergens een bijdrage aan leveren.

Gezegde: In het stof bijten.
Betekenis: De strijd verliezen.

Gezegde: Stomdronken.
Betekenis: Helemaal bezopen, meer alcohol genuttigd hebbend dan men aankan.

Gezegde: Een storm in een glas water.
Betekenis: Drukte maken om (bijna) niets.

Gezegde: Iemand op straat zetten.
Betekenis: Iemand ontslaan.

Gezegde: Dat is een stuk!
Betekenis: Dat is een aantrekkelijk persoon.

Gezegde: Iemand van zijn stuk brengen.
Betekenis: Iemand onzeker maken.