Gezegden V

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: Dat was op de valreep.
Betekenis: Dat is maar net gelukt.

Gezegde: Uit z'n rol vallen.
Betekenis: Tijdens het spelen iets zeggen of doen wat niet bij de rol hoort.

Gezegde: Uit een ander vaatje tappen.
Betekenis: De toon van het gesprek wijzigen, van onderwerp veranderen.

Gezegde: Iets in de verf zetten.
Betekenis: Beklemtonen, accentueren.

Gezegde: Uit de verf komen.
Betekenis: Goed gelukt zijn.


Gezegde: Iemand villen.

Betekenis: Iemand te veel laten betalen.

Gezegde: Iemand wel kunnen villen.
Betekenis: Erg kwaad zijn op iemand.

Gezegde: De vinger op de zere plek leggen.
Betekenis: Precies aangeven waar het pijnlijke probleem zit.

Gezegde: Een vinger in de pap hebben.
Betekenis: Invloed op of zeggenschap over iets hebben.

Gezegde: Iemand om de vinger winden.
Betekenis: Grote invloed op iemand hebben.

Gezegde: Iemand op de vingers kijken.
Betekenis: Scherp toezien hoe iemand iets doet, zodat elke fout direct opgemerkt wordt.

Gezegde: Iemand op de vingers tikken.
Betekenis: Iemand berispen.

Gezegde: Iets door de vingers zien.
Betekenis: Een overtreding niet bestraffen.

Gezegde: Zich in de vingers snijden.
Betekenis: Zichzelf benadelen.

Gezegde: Zich als een vis in het water voelen.
Betekenis: Zich helemaal op zijn plaats voelen.

Gezegde: Water bij de wijn doen.
Betekenis: Compromissen zien te sluiten.

Gezegde: Met vlag en wimpel slagen.
Betekenis: Met een zeer goede beoordeling slagen.


Gezegde: Weten wat voor vlees je in de kuip hebt.

Betekenis: Weten wat er gaande is. Weten met wat soort medemens je te doen hebt.


Gezegde: Hij ziet ze vliegen.

Betekenis: Aangevend dat deze persoon iets zou zien vliegen waar dat het niet doet, daarmee indicerend dat deze persoon gek is.

Gezegde: Geen vlieg kwaad doen.
Betekenis: Uitsluitend goede bedoelingen hebben, niemand tot last zijn.

Gezegde: Twee vliegen in één klap slaan.
Betekenis: Met een enkele handeling, twee keer een winst behalen.

Gezegde: Voet bij stuk houden.
Betekenis: Niet toegeven.


Gezegde: Een pechvogel.

Betekenis: Iemand die steeds tegenslag heeft.

Gezegde: Hij is een vreemde vogel.
Betekenis: Hij gedraagt zich raar.


Gezegde: Iemand het voordeel van de twijfel gunnen.

Betekenis: Een onzekere factor voor hem zo gunstig mogelijk laten meetellen.


Gezegde: Er is geen vuiltje aan de lucht.

Betekenis: Optimale omstandigheden.


Gezegde: Op de vuist gaan.

Betekenis: Knokken.


Gezegde: Een vuist maken.

Betekenis: Krachtig opstellen.


Gezegde: Als een lopend vuurtje.

Betekenis: Zich snel verspreidend (van een bericht of nieuwtje).


Gezegde: Ergens de hand voor in het vuur durven te steken.

Betekenis: Ergens zonder bedenkingen van overtuigd zijn.

Gezegde: In vuur en vlam staan.
Betekenis: Erg enthousiast zijn.

 

Gezegde: Olie op het vuur gooien.
Betekenis: Een controverse verder doen escaleren.


Gezegde: Met vuur spelen.

Betekenis: Iets ondernemen dat waarschijnlijk slecht zal aflopen.

Gezegde: Als klap op de vuurpijl.
Betekenis: Als iets extra's.