Gezegden N

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: Het naadje van de kous willen weten.
Betekenis: Alle details willen weten.

Gezegde: Door het oog van de naald kruipen.
Betekenis: Ternauwernood ontsnapt aan gevaar.

Gezegde: Nee heb je, ja kun je krijgen.
Betekenis: Je kunt het altijd proberen.

Gezegde: Iemand met de nek aankijken.
Betekenis: Iemand niet als volwaardig beschouwen.

Gezegde: Achter het net vissen.
Betekenis: Pech hebben, net een gelegenheid missen.

Gezegde: Het gaat aan zijn neus voorbij.
Betekenis: Hij loopt iets mis.

Gezegde: Een (goede) neus voor iets hebben.
Betekenis: Precies aanvoelen hoe iets moet of gaat.

Gezegde: Iemand bij de neus nemen.
Betekenis: Iemand voor de gek houden; iemand bedriegen.

Gezegde: Iemand met de neus op de feiten drukken.
Betekenis: Iemand iets zó onder de aandacht brengen, dat hij het niet langer kan negeren.

Gezegde: Zijn neus voor iets ophalen.
Betekenis: Iets minderwaardig achten.

Gezegde: Een frisse neus halen.
Betekenis: Naar buiten gaan.

Gezegde: Het neusje van de zalm.
Betekenis: Het beste deel.

Gezegde: Met zijn neus in de boter vallen.
Betekenis: Precies op het juiste moment ergens aanwezig zijn.

Gezegde: Zijn neus in andermans zaken steken.
Betekenis: Zich bemoeien met zaken die je niet aangaan.

Gezegde: Niet verder kijken dan zijn neus lang is.
Betekenis: Kortzichtig zijn.

Gezegde: Dat was op het nippertje.
Betekenis: Dat is maar net gelukt.

Gezegde: Uit het jaar nul.
Betekenis: Volkomen ouderwets, achterhaald, uit de mode (bv. 'Dat hoedje van tante Petronella komt echt uit het jaar nul.').

Gezegde: Iemand op zijn nummer zetten.
Betekenis: Iemand zeer nadrukkelijk op zijn fouten wijzen, op een wijze die voor die persoon beschamend is..