Gezegden D

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: De daad bij het woord voegen.
Betekenis: Iets zeggen en het dan ook onmiddelijk doen.

Gezegde: Je kan het dak op.
Betekenis: Jouw wens wordt niet gehonoreerd.

Gezegde: De dans ontspringen.
Betekenis: Het noodlot ontlopen.

Gezegde: Een open deur intrappen.
Betekenis: Een stelling verkondigen, waarover iedereen het al eens is. Het voor-de-hand-liggende uitspreken.

Gezegde: Met de deur in huis vallen.
Betekenis: Zonder omhaal van woorden meteen to-the point komen.

Gezegde: Niet met iemand door één deur kunnen.
Betekenis: Niet met iemand kunnen samenwerken (door verschillen in persoonlijkheid).

Gezegde: Zo gek als een deur.
Betekenis: Stapelgek.

Gezegde: Iemand de deur wijzen.
Betekenis: Iemand wegsturen.

Gezegde: In het diepe gegooid worden.
Betekenis: In een baan aan het werk moeten zonder ingewerkt te worden.

Gezegde: Te diep in het glaasje kijken.
Betekenis: Zichzelf bedrinken.

Gezegde: Er geen doekjes om winden.
Betekenis: Zonder iemand te ontzien de ernst van de zaak bespreken.

Gezegde: Als een donderslag bij heldere hemel.
Betekenis: Een onverwachte gebeurtenis, die een grote schok teweeg brengt.

Gezegde: Als de dood zijn voor iets.
Betekenis: Heel erg bang zijn voor iets.

Gezegde: Doof als een kwartel zijn.
Betekenis: Volledig doof zijn.

Gezegde: Oost-Indisch doof zijn.
Betekenis: Doen alsof men doof is.

Gezegde: Stokdoof zijn.
Betekenis: Volledig doof zijn.

Gezegde: De draad kwijt zijn.
Betekenis: De loop van het verhaal niet meer kunnen volgen.

Gezegde: De rode draad (in een verhaal of betoog).
Betekenis: Het centrale thema, hetgeen waar steeds weer op wordt teruggegrepen.

Gezegde: Aan een zijden draadje hangen.
Betekenis: De kansen zijn nog niet verkeken, maar het scheelt erg weinig.

Gezegde: Het interesseert me geen drol.
Betekenis: Het interesseert me niets.

Gezegde: Er geen drol van begrijpen.
Betekenis: Ergens niets van begrijpen.

Gezegde: Dat is de druppel die de emmer doet overlopen.
Betekenis: Dat is maar een kleine ergernis, maar samen met wat er al gebeurd is, wordt het niet meer geaccepteerd.

Gezegde: Die twee lijken als twee druppels water op elkaar
Betekenis: Die twee lijken heel erg op elkaar.

Gezegde: Een druppel op een gloeiende plaat.
Betekenis: Een remedie die bij lange na niet voldoende is om een ongemak of gebrek te verhelpen.

Gezegde: Ieder dubbeltje om moeten draaien.
Betekenis: Zo weinig geld hebben, dat voor elke uitgave bedacht moet worden of die wel verantwoord is.

Gezegde: Ieder dubbeltje drie keer omdraaien.
Betekenis: Zo gehecht zijn aan geld dat men aarzelt bij iedere uitgave.

Gezegde: Een dubbeltje op zijn kant.
Betekenis: Een situatie die goed of fout kan aflopen; een hachelijke situatie.

Gezegde: Voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.
Betekenis: Tegen minimale kosten maximaal voordeel verlangen.

Gezegde: Uit zijn duim gezogen.
Betekenis: Gefantaseerd.

Gezegde: Iemand onder de duim houden.
Betekenis: Iemand in je macht hebben.

Gezegde: Een duit in het zakje doen.
Betekenis: Een kleine bijdrage leveren.

Gezegde: Een dijk van een baan.
Betekenis: Een geweldige baan.