Onze regering

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Onze regering

De regering, zoals wij die in Nederland kennen, bestaat uit ministers en de koning. De ministers in de regering zijn belangrijke personen, zij staan aan het hoofd van een ministerie en werken aan bepaalde zaken in Nederland. Zo is er een minister van Financiën (geld) en een minister van Defensie (het leger). In plaats van “regering” gebruiken mensen ook wel het woord “kabinet. Ze betekenen ongeveer hetzelfde, alleen zit de koning niet in het kabinet en wel in de regering. Het belangrijkste gebouw van de regering staat in Den Haag en wordt het Binnenhof genoemd.

De regering brengt de  wetsvoorstellen naar de tweede kamer, daar gaan de Kamerleden dan over vergaderen, dit noemen ze debatteren. Wanneer zo’n wetsvoorstel (motie), na het debat, de goedkeuring krijgt van de tweede kamer wordt het zelfde wetsvoorstel ook nog voorgelegd aan de eerste kamer.

Als ook de eerste kamer heeft gezegd dat het een goed voorstel is kan de regering het wetsvoorstel gaan uitvoeren. Wanneer er iets fout gaat wordt een minister ook naar de tweede kamer geroepen om verantwoording (uitleg) te geven waarom iets is fout gegaan, denk hierbij maar aan de Bonnetjesaffaire van minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven in 2014. Deze “Teevendeal” ging zover dat de minister, de staatssecretaris maar ook de kamervoorzitster en de opvolger van de minister moesten aftreden. Zij kregen een motie van wantrouwen en de kamer vond het niet goed dat zij nog verder werkten.

Zo bestaat er ook het vragenuurtje. Bij het vragenuurtje zijn alleen de leden van de tweede kamer aanwezig en worden meerdere moties snel behandeld.

De regering heeft twee belangrijke taken:

  • wetten maken
  • wetten uitvoeren.

Waarom verkiezingen?
Nieuwe wegen, kleinere klassen, meer ziekenhuizen? In Nederland moeten over heel veel onderwerpen belangrijke beslissingen worden genomen. Bijna iedereen heeft een mening over al die onderwerpen. Maar het is natuurlijk onmogelijk om met 16 miljoen mensen tegelijk te overleggen en te beslissen. Daarom kiest Nederland een Tweede Kamer.

Na de verkiezingen wordt een nieuwe regering gevormd. In de regering zitten ministers die het land besturen. Elke minister houdt zich bezig met een ander onderwerp, bijvoorbeeld milieu, economie, sport of onderwijs.

De ministers komen uit de politieke partijen die samenwerken in de regering. De partijen hebben afspraken gemaakt over wat er moet veranderen in Nederland. De Tweede Kamer stemt vervolgens over al die plannen.