De Koning

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

De Koning

Nederland heeft veel koninginnen gehad. Koningin Emma werd in 1890 staatshoofd (het hoofd van Nederland); daarna kwamen Wilhelmina en Juliana en de laatste koningin was Beatrix. Sinds 30 april 2013 is Willem Alexander onze koning (en is Beatrix weer prinses). De Koning in Nederland heeft eigenlijk niet heel veel macht, de echte macht in het land ligt bij de ministers. De minister-president ( op dit moment Mark Rutte) is zelf verantwoordelijk voor veel van wat de koning doet en zegt. Toch heeft de koning een aantal belangrijke taken:De Koning

  • De minister-president ( op dit moment Mark Rutte) is zelf verantwoordelijk voor veel van wat de koning doet en zegt.
    Toch heeft de koning een aantal belangrijke taken:
  • ontvangen van belangrijke, buitenlandse gasten
  • helpen bij het vormen van nieuwe kabinetten (ministers)
  • openbare taken zoals het openen van nieuwe gebouwen en het bezoeken van o.a. bejaardentehuizen.
  • voorlezen van de troonrede op Prinsesdag.

Bron: Kinderpleinen,  Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bron foto: https://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/portretfotos/koning-willem-alexander