Stille nacht

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht
Slaap gerust, sluimer zacht.
Kindje, niets dat Uw rust nog verstoort,
Stil is alles, slaap rustig maar voort.
Eng'len houden de wacht
Slaap dan rustig, slaap zacht.

Stille nacht, heilige nacht
Eeuwenlang al verwacht,
Godes Moeder met zorgen vervuld,
Heeft haar Kindje in doekjes gehuld.
Groet den Heer van 't heelal
Groet den Heer van 't heelal.

Stille nacht, heilige nacht,
't Wonderwerk is volbracht,
d' Almacht ligt hier in 't menselijk stof
Hoort hoe d'engelen zingen zijn lof.
Schenkt den Heiland uw hert
Schenkt den Heiland uw hert.