Volksvertegenwoordiging

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Volksvertegenwoordiging

De leden van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vertegenwoordigen de Nederlandse kiezers. Ze worden dan ook de volksvertegenwoordigers genoemd. Maar hoe weten zij wat de kiezers willen?
Bij de verkiezingen geven kiezers hun politieke mening door op een politieke partij te stemmen. De gekozen volksvertegenwoordigers zorgen ervoor dat zij steeds weten wat in de samenleving leeft. Elke politicus doet dat op zijn eigen manier.

Werkbezoeken en stages

Politici staan open voor de meningen van de mensen in het land en die van hun kiezers in het bijzonder. Politici praten daarom zo veel mogelijk met hun achterban en met vertegenwoordigers van allerlei belangen. Zij brengen werkbezoeken, lopen stages, houden enquêtes, hoorzittingen en spreekbeurten en doen mee aan discussies. Ook hebben veel politieke partijen ‘denktanks’ waarin zij met deskundigen bepaalde onderwerpen bespreken. Uiteraard kunt u ook zelf het initiatief nemen en uw mening geven aan uw politieke vertegenwoordigers. Zo kun je via e-mail contact opnemen met Kamerleden of een petitie, een politiek verzoekschrift, aanbieden als je aandacht voor een specifiek onderwerp wilt.

Bron: Kinderpleinen,  Tweede Kamer der Staten-Generaal