Spreekwoord M

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Spreekwoorden

Een spreekwoord heeft altijd de vorm van een mededelingszin (het is bijvoorbeeld geen vraag) met de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (als er een persoonsvorm aanwezig is).

Het is een uitspraak met een algemene levenswijsheid, een bevestiging van de orde der dingen: zo gaat het nu eenmaal in de wereld.

Voorbeelden van spreekwoorden zijn: 'Na regen komt zonneschijn', 'Boontje komt om zijn loontje' en 'Oost west, thuis best.'

Maan

Als de maan vol is schijnt ze overal.
Als iemand gelukkig is, kan iedereen dat zien.

Maart
Maart roert zijn staart.
In maart kan het nog stormachtig weer zijn.

Malen
Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Het wordt toegekend aan degene(n) die het eerst komt.

Man
Een man een man, een woord een woord.
Doen wat je zegt, jouw beloftes nakomen.

Markt
Bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen.
Achteraf ontdekt men wat men aan iemand heeft.

Mei
In mei leggen alle vogeltjes een ei.

In het voorjaar komen veel vogelsoorten ertoe, gedreven door hun instinct, eieren te gaan leggen.
(Soms aangevuld met: Behalve de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet.)

Meten
Met passen en met meten wordt de meeste tijd versleten.
Voorbereidingen zijn dikwijls het meest tijdrovend onderdeel van een taak.

Meten is weten, gissen is missen.
Je kunt beter afmetingen meten dan schatten.

Monnik
Gelijke monniken, gelijke kappen.
Iedereen die tot een bepaalde groep behoort moet ook gelijk behandeld worden.

Morgen
De morgenstond heeft goud in de mond.
Vroeg opstaan biedt voordelen.

Geen zorgen voor de dag van morgen.
Maak je nu nog niet druk over mogelijke toekomstige problemen.

Morgen gaat het beter.
Nu gaat het misschien nog slecht, maar morgen zal dat veranderen.

Morgen is er wéér een dag.
Het geeft niet dat een taak vandaag niet is afgemaakt want men kan er de volgende dag mee verder.

Morgen komt nooit.
Als je iets niet meteen doet, loop je het risico dat het nooit meer gebeurt.

Mosterd
Dat is mosterd na de maaltijd.
Betreft een opmerking die te laat gemaakt is.

Muis
Dat muisje krijgt nog wel een staartje.
Die gebeurtenis is nog niet klaar, er zal nog een nasleep van komen.

Muur
Men kan niet door een muur lopen, behalve als er een deur in zit.
Dingen kunnen alleen gedaan worden als er een reële kans toe is.