Spreekwoord L

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Spreekwoorden

Een spreekwoord heeft altijd de vorm van een mededelingszin (het is bijvoorbeeld geen vraag) met de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (als er een persoonsvorm aanwezig is).

Het is een uitspraak met een algemene levenswijsheid, een bevestiging van de orde der dingen: zo gaat het nu eenmaal in de wereld.

Voorbeelden van spreekwoorden zijn: 'Na regen komt zonneschijn', 'Boontje komt om zijn loontje' en 'Oost west, thuis best.'

Laat

Beter laat dan nooit.
Wie iets niet op tijd gedaan heeft, maakt het gedeeltelijk goed door het alsnog te doen.

Lachen
Wie het laatst lacht, lacht het best.
Een overwinning is zonder betekenis als de tegenstander daarna de eindoverwinning behaalt.

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Elke dag zou minstens één vreugdevol moment moeten kennen.

Ladder
Om een ladder te beklimmen begin je met de onderste sport.
(Vergelijk met bv. Haastige spoed is zelden goed.)

Land
's Lands wijs, 's lands eer.
Ieder volk is gehecht aan zijn eigen gewoonten, hoewel anderen ze maar raar vinden.
(Wijs is hier: wijze, gewoonte.)

Ledigheid
Ledigheid is des duivels oorkussen.
Als er niets te doen is, vervalt men al snel in het doen van slechte dingen.

Lekker
Lekker is maar één vinger lang.
Oppervlakkige genoegens geven ook maar een betrekkelijke voldoening.

Leren
Jong geleerd, oud gedaan.
Wat men op jonge leeftijd leert, houdt men lang vast.

Leugen
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.
Een leugen lijkt soms het beoogde doel te bereiken, maar wordt ten slotte toch als leugen ontmaskerd.

Leugens hebben korte benen.
Eenzelfde betekenis als hierboven: leugens komen altijd uit.

Leven
Wie dan leeft, wie dan zorgt.
Geen zorgen maken over de toekomst.

Zolang er leven is, is er hoop.
Hoe slecht het ook staat, zolang nog niet alles verloren is, kan alles nog goed komen.

Liefde
De liefde van de man gaat door de maag.
Mannen houden van de vrouwen die lekker kunnen koken.

Liggen
Als je alles van tevoren weet, ga je liggen voor je valt.
Het heeft geen zin zich na afloop te beklagen over gebrek aan voorkennis. (Meestal in antwoord op klachten als "Als ik dat van tevoren geweten had.")

Lijden
Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest.
(doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God te dragen geeft.)

Loodje
De laatste loodjes wegen het zwaarst.
Het einde van een taak schijnt moeilijker dan het begin.

Lucht
Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht.
Zie: vogel