Gezegden H

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: Haarscherp.
Betekenis: Getrouw tot in fijne details (van een afbeelding).

Gezegde: Zich de haren uit het hoofd trekken.
Betekenis: Enorm veel spijt hebben.

Gezegde: Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt.
Betekenis: Ik denk er niet aan om dat, wat je vraagt, te gaan doen

Gezegde: Elkaar in de haren vliegen.
Betekenis: Ruzie maken.

Gezegde: Het scheelde maar een haartje.
Betekenis: Dat ging maar net goed.

Gezegde: Het haasje zijn.
Betekenis: Het slachtoffer zijn.

Gezegde: Met de hakken over de sloot.
Betekenis:Op het nippertje ergens in slagen.

Gezegde: Van de hak op de tak springen.
Betekenis: Al pratend steeds van onderwerp veranderen.

Gezegde: Ergens op inhaken.
Betekenis: Reageren op iets wat gezegd is en daar verder op doorgaan.

Gezegde:Hals over kop.
Betekenis: Te snel iets willen doen.

Gezegde: Dat is de hamvraag.
Betekenis: Dat is de belangrijkste vraag

Gezegde: Ergens op hameren.
Betekenis: Iets voortdurend benadrukken.

Gezegde: De man met de hamer tegenkomen.
Betekenis: Wanneer je bijvoorbeeld bij een hardloopwedstrijd vlak voor het einde heel erg moe bent maar toch nog door moet gaan.

Gezegde: Dit loopt uit de hand.
Betekenis: Dit is niet meer onder controle.

Gezegde: Zijn rechterhand.
Betekenis: Zijn assistent, die hem bij alles ondersteunt.

Gezegde: De hand in eigen boezem steken.
Betekenis: De oorzaak van de problemen bij zichzelf zoeken.

Gezegde: De handen dicht mogen knijpen.
Betekenis: Van geluk mogen spreken.

Gezegde: De handen uit de mouwen steken.
Betekenis: Behoorlijk aanpakken.

Gezegde: Ergens de hand voor in het vuur steken.
Betekenis: Iets 100% zeker weten.

Gezegde: Iemand de hand boven het hoofd houden.
Betekenis: Iemand (vaak ten onrechte) beschermen.

Gezegde: Troeven achter de hand houden.
Betekenis: Iets voordeligs achterhouden, informatie achterhouden.

Gezegde: Het hart op de goede plaats hebben.
Betekenis: Een goed karakter hebben en graag iemand willen helpen.

Gezegde: In hart en nieren.
Betekenis: Vanuit volle overtuiging (bv. "Hij is een socialist in hart en nieren").

Gezegde: Iemand een warm hart toedragen.
Betekenis: Iemand steunen.

Gezegde: Zijn hart vasthouden.
Betekenis: Zich ernstig zorgen maken. Bang zijn dat het mis gaat.

Gezegde: Iemand een hart onder de riem steken..
Betekenis: Iemand moed inspreken.

Gezegde: Een gouden hart hebben.
Betekenis: heel aardig/lief zijn.

Gezegde: Je hart volgen.
Betekenis: doen wat je het liefst wilt.

Gezegde: Om de haverklap.
Betekenis: herhaaldelijk, dikwijls, telkens weer, erg vaak.

Gezegde: Het heft in eigen hand nemen.
Betekenis: Zelf het initiatief nemen.

Gezegde: Brave hendrik.
Betekenis: Een persoon die op overdreven wijze de regeltjes volgt.

Gezegde: Gekke Henkie.
Betekenis: Iemand die niets in de gaten heeft (bv. "Je denkt toch niet dat ik gekke Henkie ben?").

Gezegde: Het loopt in 't honderd.
Betekenis: Het gaat helemaal mis.

Gezegde: Er was geen hond.
Betekenis: Er was niemand.

Gezegde: Hondenweer.
Betekenis: Zeer slecht weer.

Gezegde: Zo ziek als een hond zijn.
Betekenis: Zeer ziek zijn, doodziek op bed liggen.

Gezegde: Het hoofd laten hangen.
Betekenis: De moed verliezen, opgeven.

Gezegde: Zich het hoofd breken over iets.
Betekenis: Trachten een antwoord te vinden op een moeilijke vraag.

Gezegde: Een hard hoofd hebben in iets.
Betekenis: Verwachten dat er geen oplossing komt voor een probleem.

Gezegde: Het hoofd koel houden.
Betekenis: Kalm blijven, zich niet door de spanning laten meeslepen.

Gezegde: Iets uit het hoofd laten.
Betekenis: Het vaste voornemen hebben om iets na te laten, iets niet doen.

Gezegde: Iemand of iets over het hoofd zien.
Betekenis: Iemand niet opmerken, vergeten met iemand of iets rekening te houden, iets niet zien.

Gezegde: Het hoofd boven water houden.
Betekenis: Juist genoeg geld hebben om te kunnen leven.

Gezegde: Niet goed bij zijn hoofd zijn.
Betekenis: Niet goed wijs zijn, gekke dingen doen.

Gezegde: Een dak boven zijn hoofd hebben.
Betekenis: Woonruimte hebben, onderdak hebben.

Gezegde: Geen hoogvlieger zijn.
Betekenis: Weinig talent hebben.

Gezegde: Te veel hooi op je vork nemen.
Betekenis: Te veel werk aannemen, zodat je in moeilijkheden komt.

Gezegde: Er klopt geen hout van.
Betekenis: Het is geheel onjuist.

Gezegde: Ergens geen hout van snappen.
Betekenis: Er niets van begrijpen.

Gezegde: Op een houtje bijten.
Betekenis: Honger hebben.

Gezegde: Op eigen houtje doen.
Betekenis: Iets zelfstandig (eventueel op eigen initiatief) ondernemen.

Gezegde: Veel in huis hebben..
Betekenis: Over veel capaciteiten beschikken.

Gezegde: Dat is zo vast als een huis.
Betekenis: Dat is zeker.