Sluiten


Sluiten
   

Waar gaan Silver en Joyce surfen?

Sluiten

In de week van 6 juni 2016 worden de winnaars bekend gemaakt. Heb je gewonnen? Dan ontvang je automatisch bericht.

Tot die tijd mag je zo vaak meedoen als je wilt.

Let op: het tijdsverschil tussen je inzendingen moet minimaal 2 uur bedragen om ze afzonderlijk te laten meedingen.

Surfie


HOME WETEN JIJENIK SAMENLEVING
SpelenWeten
SpelenWeten
Vorige Volgende
EEN NIEUWE PAUS

De Paus treedt af en een nieuwe paus komt, maar hoe gaat dat?

Paus Benedictus treedt af op 28 februari 2013. Hij kondigde dit aan in een vergadering met kardinalen. Dit was zijn verklaring:

“Waarde broeders,
Ik heb u voor dit consistorie bijeengeroepen, niet alleen voor de drie heiligverklaringen, maar ook om u op de hoogte te stellen van een besluit dat van groot belang is voor het bestaan van de kerk. Nadat ik herhaaldelijk voor God bij mezelf te rade ben gegaan, ben ik tot de stellige overtuiging gekomen dat mijn krachten niet langer toereikend zijn om adequaat het Petrusambt te vervullen. Ik ben me er terdege van bewust dat dit ambt, dat overwegend spiritueel van aard is, niet alleen moet worden uitgevoerd met woorden en daden, maar ook met gebeden en lijden. Echter, in de wereld van vandaag de dag, die onderwerp is van zovele snelle veranderingen en die is opgeschrikt door vragen die van groot belang zijn voor het geloofsleven, is het nodig om een krachtige geest en een krachtig lichaam te hebben om het schip van de Heilige Petrus te besturen en het evangelie te verkondigen. Deze kracht is de laatste paar maanden afgenomen, in zo’n grote mate dat ik moet erkennen dat ik niet meer in staat ben om het ambt dat mij is toevertrouwd te vervullen. Om deze reden, en ik ben mij zeer bewust van de ernst van deze daad, verklaar ik in volledige vrijheid, dat ik op 28 februari om 20:00 uur het ambt neerleg van Bisschop van Rome, opvolger van de Heilige Petrus, aan mij toevertrouwd door de kardinalen op 19 april 2005, en dat op dat moment de Heilige Stoel, de Zetel van de Heilige Petrus, vacant is en er een conclaaf bijeengeroepen moet worden en dat diegenen die daartoe bevoegd zijn een nieuwe kerkvader moeten kiezen.
Waarde broeders, ik dank u oprecht voor alle liefde en het werk waarmee u mij in mijn ambt hebt gesteund en ik vraag u vergiffenis voor al mijn tekortkomingen. En laat ons dan nu de Heilige Kerk toevertrouwen aan de zorg van onze Herder, de Heer Jezus Christus, en de Heilige Moeder Maria smeken dat ze de kardinalen bijstaat bij het kiezen van een nieuwe paus met haar moederlijke raad. Wat mezelf betreft: ik wil ook in de toekomst de Heilige Kerk van God devoot dienen door mijn leven te wijden aan het gebed.”
Bron: David Haakman NRC
Nu de paus gaat aftreden moet er wel een nieuwe paus komen, hoe dat gaat is nog erg ingewikkeld. Er wordt een paus gekozen uit het college van kardinalen. Er zijn een aantal dingen waar de nieuwe paus aan moet voldoen:
- Er wordt rekening gehouden met de leeftijd.
- Hij moet de Italiaanse en Engelse taal spreken.
- Publieke uitstraling is belangrijk.
- Hij moet de huidige Vaticaanse denkbeelden
  ondersteunen.


De verkiezing vindt plaats door de kardinalen in het conclaaf. Het stemmen gaat volgens een aantal zeer belangrijke regels:
- Kardinalen ouder dan 80 zijn
  niet stemgerechtigd en
  worden niet toegelaten in
  het conclaaf.
- Het maximaal aantal
  kardinalen die deelnemen
  aan het conclaaf is
  vastgesteld op 120.
- Er is een maximum van 4
  stemrondes per dag, waarbij
  om de 3 dagen een
  rustperiode wordt ingesteld.
- Je moet minstens
  tweederde van de stemmen
  hebben om de paus te
  worden.


Het stemmen gebeurt door middel van stembriefjes, iedere aanwezige kardinaal zal hierop zijn stem uitbrengen. De kardinaal legt het ingevulde stemformulier dubbelgevouwen in de kelk. Vervolgens worden de stemmen geteld door de 3 leden van de stemcommissie, die eerder door de kardinalen zelf gekozen is. Wanneer alle stemmen geteld zijn, wordt de telling opgeschreven en legt men een knoop aan het einde van de draad met alle stembiljetten. Aan het einde van zo’n stemronde worden de formulieren verbrand. Wanneer er nog geen nieuwe paus is gekozen, komt er zwarte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel, er wordt dan iets chemisch aan het vuur toegevoegd. Zo geven ze de mensen buiten de kapel aan dat er nog geen nieuwe paus is gekozen. Als ze uiteindelijk wel een paus hebben gekozen komt er witte rook uit de schoorsteen.


Dan wordt er aan de nieuwe paus gevraagd of hij het besluit aanneemt en accepteert. Daarna doet hij de ring om en trekt de pauselijke kleding aan. Dan wordt de nieuwe paus voorgesteld aan de mensen buiten vanaf het balkon van de Sint Pietersbasiliek.

 

Vertel het door
Contact Advertenties Ouders/Scholen Voorwaarden Cookies Disclaimer